De "Sint Lucas Gilde Kortrijk" heeft tot doel beeldende kunstenaars uit de streek van Kortrijk in een vereniging samen te brengen in een geest van vriendschap. De Gilde is niet gebonden aan enige wijsgerige noch politieke strekking en neemt zich tot taak de kunstzin bij haar leden te bevorderen.

De Gilde vergadert de derde donderdag van de maand. De data en locatie worden in het begin van het jaar vastgelegd en kenbaar gemaakt aan de leden.Tijdens de maanden juli en augustus worden geen vergaderingen voorzien.

De vergaderingen bestaan voornamelijk uit programma voorstellingen, voordrachten, dia- of videovoorstellingen en demonstraties.

De Gilde organiseert regelmatig tentoonstellingen met werken van haar leden. Ieder lid kan deelnemen aan deze tentoonstellingen mits goedkeuring van het Bestuur. Ook worden in groepsverband uitstappen tot het bezoeken van kunststeden, musea en belangrijke tentoonstellingen georganiseerd.