De

De "Sint Lucas Gilde Kortrijk" heeft tot doel beeldende kunstenaars uit de streek van Kortrijk in een vereniging samen te brengen in een geest van vriendschap. De Gilde is niet gebonden aan enige wijsgerige noch politieke strekking en neemt zich tot taak de kunstzin bij haar leden te bevorderen.


De Gilde organiseert regelmatig tentoonstellingen met werken van haar leden. Ieder lid kan deelnemen aan deze tentoonstellingen mits goedkeuring van het Bestuur. Ook worden in groepsverband uitstappen tot het bezoeken van kunststeden, musea en belangrijke tentoonstellingen georganiseerd.

Deel deze pagina