Geschiedenis 1886-2022

St-Lucas is de schrijver van het derde evangelie en begeleidde de apostel Paulus op zijn lange tochten. Hij is waarschijnlijk afkomstig van Antiochië en een zeer ontwikkeld man. Sinds de 6de eeuw is hij volgens de legende de patroon der schilders, omdat hij als eerste een portret van Madonna met Christuskind zou geschilderd hebben, dat in de 5de eeuw na Christus aan de Oosterse keizerin Pulcheria werd gegeven. Vanaf de 14de eeuw verenigden kunstenaars en ambachtslieden zich in neringen, broederschappen en gilden onder de hoede van de H. Lucas.
Op 2 oktober 1886 hebben een groep "Kortrijksche kunstbeoefenaars en andere neringdoende leden" zich verenigd om samen tentoonstellingen in te richten en op bepaalde tijdstippen samen te komen. De officiële stichtingsakte in 1888 draagt de titel "Wetten van de Gilde der Kunstminnende vrienden".


Het volledig overzicht is verwerkt in een prachtig fotoboek "135 jaar St-Lucasgilde in woord en beeld" en kan worden verkregen via het Bestuur tegen de prijs van € 35.00/stuk.

Deel deze pagina